Ce este MIFID?

Directiva Europeană privind Piețele și Instrumentele Financiare (“MIFID”) este legislația europeană aplicabilă începând cu data de 01 ianuarie 2017 cu impact major privind modul în care sunt puse la dispoziția clienților serviciile financiare pe tot cuprinsul Uniunii Europene.
Directiva MiFID a fost implementată în legislația națională prin Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în aplicarea căreia Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a emis Regulamentul nr.5/2019.

Ce inseamna MIFID in relație cu clienții?
Principalele aspecte pe care Investimental, din perspectiva MiFID, trebuie să le aibă în vedere în relația cu clienții sunt clasificarea și evaluarea clienților în funcție de serviciile furnizate.

a) Clasificarea Clienților – Conform MiFID clienții se clasifică în trei categorii: Clienti de Retail, Clienți Profesionali, Contrapărți Eligibile.

  • Clienți de Retail – sunt acei clienți care beneficiază de cel mai înalt grad de protecție din punt de vedere al cerințelor de informare, evaluare, transparență și comunicare pe care o firma de investiții trebuie să le îndeplinească în relația cu aceștia; intră în această categorie, de regulă, persoanele fizice precum și persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile pentru încadrarea în categoria clienților profesionali
  • Clienți Profesionali – sunt clienții care posedă experiența, cunoștințele și capacitatea de a lua decizia investițională și de a evalua riscurile pe care aceasta le implică. Clienții profesionali beneficiază de un grad mai redus de protecție decât clienții de retail.
  • Contrapărți Eligibile – sunt entitățile autorizate sau reglementate să opereze pe piețele financiare (instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare, societăți de asigurări, organisme de plasament colectiv și societățile de administrare ale acestora etc). Acești clienți beneficiază de cel mai redus grad de protecție MiFID.

Încadrarea cliențlor în una dintre categoriile MiFID se face la momentul inițierii relației de afaceri cu Investimental, în baza documentelor și informațiilor furnizate de client în procesul de deschidere a contului de tranzacționare, cu informarea corespunzatoare a fiecărui client în parte.

Ca regulă, dacă la inițierea relațiilor contractuale, în baza informațiilor disponibile, nu vă incadrati în categoriile client profesional sau contraparte eligibilă, sunteți considerat încadrat în categoria clienților de retail, beneficiind astfel de toate avantajele care decurg din această clasificare.

Clienților încadrați în categoria profesionali prin efectul legii le revine responsabilitatea de a solicita acordarea unui nivel mai ridicat de protecție în cazul în care estimează că nu sunt în masură să evalueze sau să gestioneze corect riscurile implicate.

b) Evaluarea clienților în funcție de serviciile de investiții financiare furnizate – Investimental are obligația să solicite anumite informații de la clienți în scopul evaluării acestora și a oportunității serviciilor de investiții financiare prestate.

  • Servicii de investiții financiare, altele decât consultanța pentru investiții și adminstrare de portofoliu: Investimental va solicita anumite informații fiecarui client astfel încât să fie în măsură să evalueze dacă serviciile de investiții sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client.
  • Servicii de consultanță pentru investiții și adminstrare de portofoliu: Investimental va solicita anumite informații de la cliență în cadrul unui test de adecvare astfel încât să fie în măsură să recomande respectivului client sau potențial client serviciile de investiții și instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia. În prezent Investimental nu furnizează astfel de servicii.
Nu rata noutățile

Abonează-te la newsletter-ul nostru săptămânal, Bursa pe Bune. În plus, clienții au acces la rapoartele zilnice Zori de Bursă și rapoartele Flash Rezultate Financiare.

Esti gata sa investesti? - Investimental.ro
Ești gata să investești?

Începe de azi, e simplu.

Poți începe să tranzacționezi în 15 min. Cu deschidere de cont și alimentare incluse.