Protecția datelor personale

Investimental, în calitate de societate de servicii de investiții financiare, prelucrează datele cu caracter personal ale investitorilor in baza obligației legale instituite prin cadrul legislativ aplicabil (Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și alte acte normative specifice societăților de servicii de investiții financiare și Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, împreuna cu regulamentele specifice de implementare ale acestora).

În situația unui refuz de prelucrare a datelor personale necesare identificării corespunzătoare a fiecărui client in parte, Investimental nu va putea oferi serviciile de investiții financiare pentru care a fost autorizata, aflându-se in imposibilitatea respectării cerințelor legale specifice activității sale.

Investimental poate transmite informații referitor la clienții săi (date cu caracter personal și alte informații aferente tranzacțiilor/deținerilor investitorilor) următoarelor categorii de destinatari: Autoritatea de Supraveghere Financiara, prestatori de servicii, parteneri de afaceri, persoane fizice/juridice care prelucrează date cu caracter personal în numele Investimental, instanțe judecătorești, autorități publice centrale/locale, autorități fiscale, autorități de aplicare a legii, precum și organisme guvernamentale sau alte organisme și autorități de reglementare, indiferent de jurisdicție, cu condiția ca Investimental să aibă obligația legală/contractuală de a divulga informațiile anterior menționate sau în scopul îndeplinirii de către Investimental a unor obligații fată de clienții săi.

Conform prevederilor legislative aplicabile Investimental are obligația de a păstra datele cu caracter personal ale clienților săi pe o perioada de minimum 5 (cinci) ani de la încetarea relației contractuale cu aceștia.