Grilă taxe și comisioane Investimental

ZERO perceput de Investimental:

 • Taxă încasare dividende
 • Taxă decontare
 • Comision transferuri disponibil (cash)
 • Comision schimb valutar
 • Taxă transfer instrumente financiare către/de la Investimental (transfer IN/OUT) la BVB și taxă transfer IN pe piața din US
 • Taxă custodie BVB
 • Taxă administrare
 • Taxă inactivitate
 • Taxă cotații real-time BVB și SUA
 • Taxă alte servicii (ex: aplicarea tratamentului fiscal, îndeplinirea obligațiilor fiscale, administrare și procesare evenimente corporative în legătură cu deținerea de instrumente financiare emise și tranzacționate pe piețele din SUA, alte servicii administrative)

Comisioane de tranzacționare

1. Unități de fond ETF

BVB  Romania  BVB International   US ***  
InvestiMentor** 0.37% + 1.45 RON* 0.30% + 1.45 RON* 0.11% + 1.45 USD*
Standard 0.47% + 1.45 RON* 0.30% + 1.45 RON* 0.13% + 1.45 USD*
Personalizat Portofoliu > 250.000 RON sau echivalent în USD sau EURO. Scrie-ne la brokers@investimental.ro

* Perceput adițional valorii comisionului procentual, aplicat integral, inclusiv pentru ordinele executate parțial
** Comisioanele specificate în Planul InvestiMentor se aplică pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice din ziua următoare promovării unui Modul InvestiMentor (punctaj 100% la testul aferent). În situația promovării mai multor module, perioada se prelungește cu 30 zile pentru fiecare modul absolvit.
*** Accesibil numai clienților profesionali 

 • Taxa ASF 0.04% pentru ETF-uri INCLUSĂ

2. Acțiuni și alte instrumente de capital

BVB  US 
InvestiMentor** 0.37% + 1.45 RON* 0.11% + 1.45 USD*
Standard 0.47% + 1.45 RON* 0.13% + 1.45 USD*
Personalizat Portofoliu > 250.000 RON sau echivalent în USD sau EURO. Scrie-ne la brokers@investimental.ro

* Perceput adițional valorii comisionului procentual, aplicat integral, inclusiv pentru ordinele executate parțial
** Comisioanele specificate în Planul InvestiMentor se aplică pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice din ziua următoare promovării unui Modul InvestiMentor (punctaj 100% la testul aferent). În situația promovării mai multor module, perioada se prelungește cu 30 zile pentru fiecare modul absolvit.

 • Taxa ASF 0.06% pentru acțiuni șiproduse structurate INCLUSĂ

3. Instrumente cu venit fix – BVB

OBLIGAȚIUNI  TITLURI DE STAT
RON 0.20% + 1.45 RON* 0.10% + 1.45 RON*
EUR 0.20% + 1.45 EUR* 0.10% + 1.45 EUR*

*Perceput adițional valorii comisionului procentual, aplicat integral, inclusiv pentru ordinele executate parțial

 • Taxa ASF 0.02% pentru obligațiuni INCLUSĂ

4. Comisioane de tranzacționare PIES

US 
Comision tranzacționare 0.12% din valoarea tranzacției
Comision rebalansare* 3 USD pe rebalansare
Comision custodie** 0.01% /lună

*Comisionul de rebalansare este 3 USD și se aplică la fiecare rebalansare, indiferent de numărul de instrumente din PIE-ul rebalansat. Comisionul de rebalansare se reține la sfârșitul fiecărei luni, în funcție de câte operațiuni de rebalansare ai efectuat.
** Comisionul de custodie se determină prin raportare la valoarea medie a portofoliului unui PIE din luna în care se efectuează calculul.

5. Alte taxe și comisioane

 • Taxa de custodie percepută  de Investimental pentru piața din US  este 0.005% / lună din valoarea portofoliului mediu de instrumente financiare și nu ia în considerare cash-ul.
 • Transferul de instrumente americane OUT este taxat cu USD 20 pe ISIN.