Grilă comisioane Investimental

A. Servicii tranzacționare BVB piețe spot

A1. Plan standard

Tip de instrument Acțiuni Obligațiuni corporative Obligațiuni municipale Titluri de stat Drepturi de subscriere Drepturi de alocare Unități de fond închis Unități de fond ETF Produse structurate
Moneda de tranzacționare RON RON RON RON RON RON RON RON RON
Comision % de tranzacționare 0.47% 0.20% 0.20% 0.10% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47%
Comision fix pe ordin executat* 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON
Moneda de tranzacționare EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Comision % de tranzacționare 0.20% 0.20% 0.10%
Comision fix pe ordin executat* 1,45 EUR 1,45 EUR 1,45 EUR

*perceput adițional valorii comisionului procentual, aplicat integral, inclusiv pentru ordinele executate parțial.
Taxa ASF, aplicată tranzacțiilor de cumpărare, este inclusă.

 

A2. Plan discount InvestiMentor

Tip de instrument Acțiuni Obligațiuni corporative Obligațiuni municipale Titluri de stat Drepturi de subscriere Drepturi de alocare Unități de fond închis Unități de fond ETF Produse structurate
Moneda de tranzacționare RON RON RON RON RON RON RON RON RON
Comision % de tranzacționare 0.37% 0.20% 0.20% 0.10% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37%
Comision fix pe ordin executat* 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON 1.45 RON
Moneda de tranzacționare EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Comision % de tranzacționare 0.20% 0.20% 0.10%
Comision fix pe ordin executat* 1,45 EUR 1,45 EUR 1,45 EUR

*perceput adițional valorii comisionului procentual, aplicat integral, inclusiv pentru ordinele executate parțial
Taxa ASF, aplicată tranzacțiilor de cumpărare, este inclusă.

B. Servicii tranzacționare piețe US

Actiuni si ETF Valoare
Comision tranzactionare standard 0.13% + 1.45 USD
Comision tranzactionare cu discount Mentor 0.11% + 1.45 USD
Comision custodie* 0,005%/lună
Comision alte servicii (ex: aplicarea tratamentului fiscal, îndeplinirea obligațiilor fiscale, administrare și procesare evenimente corporative în legătură cu deținerea de instrumente financiare emise și tranzacționate pe piețele din SUA, alte servicii administrative)** Zero
Comision transfer instrumente financiare către Investimental (transfer IN) Zero
Comision transfer instrumente financiare de la Investimental (transfer OUT) 20 USD/ISIN
Comision schimb valutar perceput de Investimental Zero
Comision transferuri disponibil (cash) perceput de Investimental Zero
Taxă cotații real-time percepută de Investimental Zero

*suspendat până la 1 ianuarie 2024
**prin decizia Consiliului de Administrație am renuntat la cei 2 USD/luna aplicabili din ian 2024