Valoare mobiliară

Conform legii pieței de capital acestea sunt clase de titluri de valoare care pot fi negociate pe piaţa de capital, cu excepţia instrumentelor de plată, precum:

a) acţiunile deţinute la societăţi şi alte titluri de valoare echivalente acţiunilor deţinute la societăţi, la societăţi de tip parteneriat sau la alte entităţi, precum şi certificatele de depozit pentru acţiuni;

b) obligaţiunile şi alte titluri de creanţă securitizate, inclusiv certificatele de depozit pentru astfel de titluri;

c) orice alte titluri de valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la o decontare în numerar, stabilită în raport cu valori mobiliare, monede, rate ale dobânzii sau rentabilităţii, mărfuri sau alţi indici ori unităţi de măsură.


Caută termeni după literă:

Esti gata sa investesti? - Investimental.ro
Ești gata să investești?

Începe de azi, e simplu.

Poți începe să tranzacționezi în 15 min. Cu deschidere de cont și alimentare incluse.