Disclaimer

Investițiile la bursă implică riscuri pentru tranzacțiile și deținerile de instrumente financiare incluzând, fără a se limita la: fluctuația preturilor în piața relevantă, a cursului de schimb, lipsa predictibilității în distribuirea dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor, modificări ale ratelor de dobândă, modificări legislative, inclusiv modificări ale legislației fiscale. Performanțele anterioare nu reprezintă o certitudine a performanțelor viitoare!

Înainte de a lua o decizie de investiții este important să aveți o imagine clară asupra obiectivelor dumneavoastră de investiții, a nivelului de experiență și a apetitului la risc.

Analizele, studiile, opiniile, știrile, prețurile sau orice alte informații puse la dispoziție de Investimental S.A., prin orice mijloace, nu constituie recomandări de tranzacționare. Orice reproducere a acestora sau a oricărui tip de conținut al website-ului sau al portalului Investimental sunt strict interzise fără acordul scris prealabil și explicit al unui reprezentant legal al societății.

Investimental S.A. este autorizată în calitate de societate de servicii de investiții financiare prin Decizia ASF nr. 160/12.12.2022 si are sediul in Strada Munții Tatra 4-10, et.2, sector 1, București, Romania. Vă rugăm să consultați secțiunea Reglementari legale pentru mai multe detalii.