Evidența și protejarea activelor

Investimental aplică și respectă prevederile Regulamentului ASF nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, și pe cele ale Regulamentului ASF nr.5/2019, privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.

Instrumentele financiare ale clienților care sunt tranzacționate pe piața românească sunt păstrate de Investimental în conturi globale deschise în numele Investimental în Secțiunea 2 din Depozitarul Central cu excepția cazului în care clientul utilizează serviciile unui agent custode. Instrumentele financiare ale clienților sunt păstrate în Depozitarul Central în secțiuni distincte față de instrumentele financiare ale Investimental.

Instrumentele financiare ale clienților tranzacționate pe piețele de capital din Statele Unite ale Americii (US), împreună cu fondurile bănești necesare decontării tranzacțiilor sau rezultate în urma tranzacționării, sunt păstrate într-un cont global deschis, în numele Investimental și pe contul clienților, la Intermediarul Străin, cu respectarea obligațiilor privind segregarea activelor clienților Investimental de cele proprii ale Investimental și de cele ale Intermediarului Străin.

Pentru facilitarea tranzacționării pe piețele din US, Investimental a încheiat un parteneriat cu Drivewealth LLC, intermediar autorizat din Statele Unite ale Americii, număr de înregistrare FINRA /SEC CRD#:165429/SEC#:8-69161 și participant la sistemul Depozitarului Central din SUA.

Drivewealth LLC este membru al unei scheme de compensare a investitorilor – Securities Investors Protection Corporation (SIPC), constituită în baza Securities Investors Protection Act, schemă de compensare aplicabilă Investimental, în calitate de client al Drivewealth LLC. Principalul obiectiv al SIPC este supravegherea lichidării firmelor membre atunci când acestea se confrunta cu falimentul, probleme financiare sau atunci când activele clienților au de suferit ca urmare a fraudelor.

Relația între Investimental și Drivewealth LLC se desfășoară prin intermediul contului global, fără ca partenerul extern să aibă o relație directă cu clienții Investimental, astfel încât schema de compensare SIPC este aplicabila Investimental, în calitate de client al Drivewealth LLC. În prezent, plafonul de compensare pentru client este de 500.000 USD, inclusiv o limită de 250.000 USD pentru numerar.

Drivewealth LLC se supune reglementărilor specifice protejării activelor clienților și celor privind soliditatea financiară, respectiv  Exchange Act Rule 15c3-3 (Customer Protection Rule), care obliga firmele care păstrează în siguranță activele clienților să asigure segregarea acestor active de activele proprii și de cele ale celorlalți clienți, și Exchange Act Rule 15c3-1 (Net Capital Rule), conform căreia firmele de investiții trebuie să mențină permanent capitaluri nete care să asigure protecția clienților împotriva situațiilor în care firma ar putea intra în incapacitate.

Investimental transferă către Drivewealth LLC numai sumele de bani necesare decontării tranzacțiilor cu instrumente financiare tranzacționate pe piețele din US, pe baza netă.

La nivelul Investimental, instrumentele financiare și fondurile bănești deținute de clienți, atât pe piață locala cât și pe piețele din US, sunt evidențiate în conturi individuale deschise pe numele fiecărui client, separat de instrumentele financiare și fondurile bănești ale societății, pentru care Investimental efectuează reconcilieri zilnice între înregistrările din sistemul informatic propriu și evidențele terțelor părți unde sunt păstrate activele clienților.

Siguranța fondurilor bănești păstrate în numele și pe contul clienților este asigurată de soliditatea financiară și reputația instituțiilor bancare cu care Investimental colaborează în baza unor acorduri contractuale în acest sens.

Investimental este obligată prin Lege să asigure cerințe de fonduri proprii în raport cu activele pe care le păstrează în numele clienților săi (atât pentru fondurile bănești deținute cât și pentru instrumentele financiare păstrate în custodie).

În situația extrema în care Drivewealth LLC ar fi în imposibilitatea de a returna activele clienților, Investimental se va adresa SIPC pentru a solicita despăgubiri pentru deținerile aferente contului global deschis de Investimental la partenerul extern pe seama clienților săi, conform criteriilor de eligibilitate și plafonului de compensare valabile la acel moment, și autorităților de profil din SUA pentru a demara procesul de recuperare a oricăror sume / active datorate de către intermediarul străin.

Protecția SIPC, în limitele aplicabile la momentul respectiv, alături de orice sume recuperate rapid, ar suplimenta fondurile proprii ale Investimental, pe care aceasta din urma are obligația de a le păstra corespunzător activelor pe care le deține în numele clienților săi. Astfel, după pașii inițiali și ținând cont de termenele legal stabilite în acest sens, Investimental va demara procedurile de despăgubire a clienților ale căror active nu au putut fi returnate.

În situația în care Investimental, prin mijloacele pe care le-ar avea la dispoziție, inclusiv cele rezultate din pașii prezentați mai sus, nu ar putea să satisfacă cererile de despăgubire ale clienților afectați și ar fi nevoită apeleze la proceduri de insolvență sau faliment, atunci clienții Investimental compensabili vor putea apela la protecția oferită de Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI), activele clienților Investimental compensabili deținute la intermediarul străin făcând parte din investițiile compensabile conform Procedurii FCI nr. 1/2022, pe baza cărora se determină contribuțiile anuală și specială care sunt plătite de Investimental către FCI.