Persoană Expusă Public (PEP)

Conform Legii 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunteți persoană expusă public (PEP) dacă: 

a. Exercitați sau ați exercitat în ultimele 12 luni una dintre urmatoarele funcții publice importante:

 1. șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat; 
 2. membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; 
 3. membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; 
 4. membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; 
 5. membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membri organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; 
 6. ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate; 
 7. membri consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale; 
 8. directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale. 

Agenția Națională de Integritate întocmește, publică și actualizează lista funcțiilor publice importante prevazute în legislația națională care poate fi consultată aici.   

b. Sunteți membru al familiei unei persoane expuse public, mai precis:

 1. soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoană cu care aceasta se afla in relații asemanatoare acelora dintre soți; 
 2. copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se afla în relații asemănatoare acelora dintre soți; 
 3. parinții. 

c. Sunteți apropiat al unei persoane expuse public, adică:

 1. persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora împreună cu o persoană expusă public sau ca având orice altă relație de afaceri strânsî cu o astfel de persoană; 
 2. persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcții juridice similare acestora, cunoscute ca fiind inființate în beneficiul de facto al unei persoane expuse public.