Ghid încadrare în categoria client profesional la cerere

Investimental acordă protecția maximă oferită de lege pentru clienții săi persoane fizice și juridice, cu excepția clienților instituționali, și îi încadrează pe aceștia, în mod standard, în categoria clienților de retail.

Pentru a putea fi încadrați în categoria clienților profesionali la cerere, trebuie să îndepliniți cel puțin 2 din următoarele condiții, la momentul solicitării de încadrare, pe care să le puteți dovedi cu documente justificative:

a. Persoane fizice:

 • să fi efectuat în medie 10 tranzacții de o mărime semnificativă (peste 3500 RON) pe trimestru în ultimele 4 trimestre anterioare solicitării de încadrare;
 • valoarea portofoliului dumneavoastră de instrumente financiare, compus din depozite bancare și instrumente financiare, să depășească 500.000 EUR, la momentul solicitării de încadrare;
 • să fi lucrat cel puțin un an/să lucrați de cel puțin un an în sectorul financiar într-o poziție profesională care necesită o cunoaștere a instrumentelor financiare/tranzacțiilor cu instrumente financiare și a serviciilor de investiții financiare.

b. Persoane juridice:

 • persoana juridică să fi efectuat în medie 10 tranzacții de o mărime semnificativă (peste 3500 RON) pe trimestru în ultimele 4 trimestre anterioare solicitării de încadrare;
 • valoarea portofoliului de instrumente financiare al persoanei juridice, compus din depozite bancare și instrumente financiare, să depășească 500.000 EUR, la momentul solicitării de încadrare;
 • persoana fizică mandatată să desfășoare tranzacții în numele persoanei juridice să fi lucrat cel puțin un an/să lucreze de cel puțin un an în sectorul financiar într-o poziție profesională care necesită o cunoaștere a instrumentelor financiare/tranzacțiilor cu instrumente financiare și a serviciilor de investiții financiare.

Documentele justificative pe care le puteți prezenta pentru susținerea îndeplinirii de către dumneavoastră a cel puțin 2 dintre criteriile enumerate mai sus sunt:

 • extras de cont pentru valoarea depozitelor bancare
 • extras de portofoliu pentru valoarea instrumentelor financiare deținute
 • raport al activității de tranzacționare din ultimele 12 luni anterioare solicitării, din care să rezulte îndeplinirea condiției referitoare la media tranzacțiilor și valoarea acestora
 • un document din care să reiasă îndeplinirea condiției legate de experiența profesională (ex: CV).

Puteți solicita încadrarea în categoria clienților profesionali prin completarea Cererii corespunzătoare din secțiunea Portal Investimental/Documente, pe care vă rugăm să ne-o transmiteți înapoi, împreună cu documentele justificative corespunzătoare, prin facilitățile de încărcare disponibile în secțiunea Portal Investimental/Documente client/Încarcă un nou document.

Investimental va evalua solicitarea dumneavoastră, va analiza documentele justificative prezentate în susținerea acesteia și va comunica rezultatul, printr-o notificare, în secțiunea Notificări din Portal.

Vă reamintim că încadrarea în categoria clienților profesionali atrage implicit pierderea drepturilor conferite de încadrarea în categoria clienților de retail și renunțarea la protecția asigurată de regulile de conduită pentru clienții de retail, respectiv:

 • clienții profesionali se încadrează în categoria de investitori ale căror investiții nu sunt compensate de Fondul de Compensare a Investitorilor, conform legii.
 • puteți primi mai puține informații cu privire la Investimental sau serviciile prestate de aceasta (de exemplu, cu privire la costuri, comisioane, taxe și tarife).
 • în cadrul celei mai bune executii, Investimental nu are obligația de a considera costurile totale ale tranzacției ca fiind cel mai important factor în realizarea celei mai bune executii.
 • Investimental nu are obligația de a vă informa cu privire la dificultățile importante în realizarea corespunzătoare și promptă a ordinului/ordinelor plasate.
 • Investimental nu are obligația de a vă furniza situații periodice cu aceeași frecvență ca și pentru clienții de retail.
 • Investimental poate porni de la premisa că, în calitate de client profesional, aveți suficiente cunoștințe și experiență pentru a înțelege riscurile aferente investițiilor în instrumente financiare și dețineți capacitatea financiară de a suporta orice riscuri asociate potrivit obiectivelor investiționale.
Articole similare
Nu rata noutățile

Abonează-te la newsletter-ul nostru săptămânal, Bursa pe Bune. În plus, clienții au acces la rapoartele zilnice Zori de Bursă și rapoartele Flash Rezultate Financiare.

Esti gata sa investesti? - Investimental.ro
Ești gata să investești?

Începe de azi, e simplu.

Poți începe să tranzacționezi în 15 min. Cu deschidere de cont și alimentare incluse.